Piliakalnis įrengtas kairiajame Neries krante esančiame aukštame kranto kyšulyje ir gerai įtvirtintas. Jo gynybinę sistemą sudarė 3 apsauginiai pylimai ir 2 grioviai. Vakarinėje ir pietvakarinėje piliakalnio papėdėje maždaug 3 ha plotą užėmė gyvenvietė. Žmonės pasakodavo, kad seniau prieš vidurnaktį ant piliakalnio degdavusi ugnelė, kad jame paslėptas užburtas lobis arba kitaip „skarbas“ ..