1545 m. Stanislovas Astikavičius visą savo turėtą turtą, taip pat ir Gegužinės dvarą, paliko savo broliui Naugardo vaivadai Grigaliui Astikavičiui. Gegužinėje tuo metu buvo 6 karčemos, vandens malūnas. 1795 m. Gegužinės miestelyje, priklausiusiame T. Korfui, buvo 10 sodybų ir 73 gyventojai; gyveno ir 15 čigonų. Minimas tuo metu miestelyje stovėjęs vandens malūnas. Šalia miestelio stovėjusioje klebonijoje gyveno 19 gyventojų; šalia klebonijos stovėjo šv. Tado koplyčia, o ant Bošės kranto - vandens malūnas, kuriame gyveno 6 gyventojai.

 
Plačiau: kaisiadoriumuziejus.lt