Jonas Aistis - poetas, eseistas. Augo Kaišiadorių rajone, mokėsi Rumšiškėse, vėliau Kaune, studijavo Vytauto Didžiojo universitete, bei Paryžiuje. Dėl karo negalėdamas grįžti į Lietuvą dirbo Nicos archyvuose ir Paryžiaus bibliotekoje. 1946 m. J. Aistis persikėlė į JAV, kur iš pradžių Marijanapolio kolegijoje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau dirbo laisvosios Europos radijo lietuvių skyriuje Niujorke. Poetui mirus 2000 m. birželio 29 d. jo palaikai buvo pargabenti į Rumšiškes ir čia perlaidoti.