Jonas Misiūnas 1931 m. išėjo tarnauti į Lietuvos kariuomenę. Nuo 1934 m. – Lietuvos kariuomenės liktinis puskarininkis, 1940 m. Lietuvos kariuomenės husarų pulko Kaune viršila. 1941 m. birželį su kariuomenės likučiais iš Valkininkų traukėsi iki Minsko, kur perėjo pas vokiečius. 1942-1944 m. tarnavo Lietuvių savisaugos geležinkelio apsaugoje, Kaugonių ruože. Lietuvos Laisvės Armijos narys. 1944 m. vasario 5 d. įstojo į Vietinę rinktinę, vasario 16 d. išvyko mokytis į Vietinės rinktinės Marijampolės karo mokyklą. Čia tarnavo kelis mėnesius, kol vokiečiai Vietinę rinktinę išvaikė. Nuo 1944 m. gegužės 15 d. slapstėsi Kaugonių apylinkėse, kur gyveno jo šeima. Liepos mėn. Musninkų valsčiaus Janionių k. apylinkėse organizavo pirmą partizanų vanagų – Didžiosios Kovos būrį. Nuo 1944 m. liepos – Lietuvos Laisvės Armijos Didžiosios Kovos rinktinės vadas, 1945 m. sausio 15 d. – 5-os Lietuvos Laisvės Armijos apylinkės vado pavaduotojas, štabo I Operatyvinio skyriaus viršininkas ir Vanagų (partizanų) / Didžiosios Kovos rintinės vadas, balandžio 13 d. – 5-os Lietuvos Laisvės Armijos apylinkės ir Didžiosios Kovos rinktinės vadas, Didžiosios Kovos apygardos organizatorius, 1945 m. gruodžio 1 d. – Didžiosios Kovos apygardos vadas. Partizanų leitenantas. 1946 m. rugpjūčio 13 d. iškviestas į Vilnių ir suimtas. Sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime. 1998 m. suteiktas (po mirties) pulkininko laipsnis. 

 
Plačiau: kaisiadoriumuziejus.lt
 

Komentarai