Per 2006 m. Žolinės atlaidus kalvos papėdėje, prie pagrindinių šventoriaus vartų, atidengtas paminklas kunigui Alfonsui Petruliui, 1911–1927 m. klebonavusiam Pivašiūnų parapijoje. Kunigas A. Petrulis vienas iš dviejų Kaišiadorių vyskupijos kunigų, Vasario 16-osios akto signatarų.