Už Žaslių miestelio ribos yra Kliuko pušynėlis, kuriame pastatyti trys kryžiai pokario metais žuvusių ar nužudytų ir čia užkastų partizanų palaikų vietoje. Prieš tai jie būdavo iš įvairių Žaslių valsčiaus vietų atvežami į Žaslių aikštę ir numetami priešais tuometinę "liaudies gynėjų" būstinę. (Vilniaus g. 1)