Koplytėlė pastatyta netoli Žaslių ežero, ant kalno. Pirmoji koplytėlė buvo mūrinė, tinkuota, dviejų tarpsnių, kvadrato plano. Virš keturšlaičio skardinio stogelio buvo kaltinis geležinis kryžius. Antrojo tarpsnio įstiklintoje nišoje stovėjo kryželis su Nukryžiuotoju. Pasakojama, kad koplytėlė buvo pastatyta ant 1812 m. kare žuvusių prancūzų kareivių kapų. Buvo aptverta tvorele. Kasmet per Sekmines prie koplytėlės vykdavo gegužinės pamaldos. Sovietinės valdžios nurodymu 1964 m. gegužės 24 naktį kopytėlė buvo nugriauta. Vėliau jos vietoje pastatyta antrinių žaliavų supirktuvė. Pagal architekto Stasio Petrausko projektą 1990 m. prie miestelio šiaurinės ribos ir kelio į Stabintiškės pastatyta koplytėlės kopija. Joje yra skulptūrėlė, perkelta iš Žaslių bažnyčios. Maždaug šioje vietoje prieš I pasaulinį karą stovėjo vėjo malūnas.
 
  • Vadovas po Žaslius; Kaišiadorių muziejus; 2008 m.