Prie kelio į miestelį jau iš toli galima pastebėti baltos spalvos statinį aptvertą tvorele - tai stačiakampio formos mūrinė Vilūnų koplytėlė. Pasakojama, jog koplytėlės pastatymą iniciavo Plytninkų dvaro savininko Tado Orvydo žmona.